آشنایی با علایم پای دیابتی

· درد دائمی
· تورم پاها
· گرمی موضعی
· خروج چرک
· لنگیدن یا مشکل در راه رفتن
· تب یا لرزهمراه با وجود زخم
· قرمزی پوست
· بی حسی
. ایجاد پوست سخت و براق بروی پاها
. عدم رشد مو بروی قسمت های پائینی پاها
. درد در پاها که به هنگام راه رفتن افزایش می یابد اما با استراحت از بین می رود.
. هر گونه بریدگی یا شکافی بروی پوست باید جدی تلقی شود و می تواند نتیجه ی پوشش نامناسب ، جراحت یا عفونت باشد.

منبع: سایت سیب سبز